Johtokunnan päätökset 01.10.2020

Hirven- ja valkohäntäpeuranmetsästyksessä  ensimmäinen ammuttu eläin on todettava kuolleeksi ennen seuraavan eläimen ampumista.

Urosten ampumiskielto astuu voimaan, kun alueella on ammuttu kaksi urosta enemmän kuin naaraita. Seuruemetsästystä koskee sama sääntö siten, että siinä tarkastellaan vain seuruemetsästyksen tilastoja. Seuruemetsästyksen 10% lasketaan hirvieläintoimikunnan 16.08.2020 kohdassa 5 mainituista pyyntiluvista.

Johtokunnan mielestä hyviin metsästystapoihin kuuluu, että pienpetojahdissa ei ammuta muuta kuin pienpetoja.

Johtokunnan päätökset 25.08.2020

Jos valkohäntäpeuran sarvien pituus on alle korvien pituus, niin siitä ei tulisi sanktioita.

Jos uroskiellon aikanan ampuu valkohäntäpeuran jonka sarvet ovat pidemmät, kuin korvat niin sarvet seurueelle/majalle, saalis seurueelle sekä pyyntilupa ampujan kiintiöstä.

Jos uroskiellon aikanan seuralle tai metsästyskaverille ammuttava peura on uros, niin siitä seuraa sadan (100) euron sakko.

Jos ampuu valkohäntäpeuraa siten, että voidaan todeta selvä osuma eikä eläintä löydetä, niin siitä seuraisi kahden viikon peuranmetsästyskielto. Valkohäntäpeuran metsästyken johtaja päättää jäljitystoimista ja ilmoittaa asiasta seuran sihteerille.

Jos henkilöllä on vasa ammuttuna  ja hänen pitäisi ampua toinen vasa, mutta hän ampuukin ison peuran, niin toinen puoli menee ampujalle ja toinen seurueelle.

Koejäsenen osallistumisesta aseellisena valkohäntäpeuran metsästykseen päättää ko. metsästyksen johtaja ja ennen jahdin alkua seurue päättää kenen kiintiösta mahdollinen koejäsenen ampuma peura menee.

Valkohäntäpeurojen pyyntiluvista kukin lohko varaa seuruejahtia varten 10% lohkon kokonaislupamäärästä (metsästyssääntö 17§). Edellä esitetty 10% jakaantuu siten, että ammuttavista aikuisista vähintään 50% on naaraita sekä vasaprosentti on vähintään 50%. Seuruejahdissa ammuttu peura voidaan kirjata myös jonkun henkilön omaksi, ei siis seurueen peuraksi.

Kauriin kaadosta on tehtävä ilmoitus oma riistan ohella myös alueen kaurispäällikölle. Myös ohilaukauksesta on ilmoitettava kaurispäällikölle. Kaurispäälliköiden on pidettävä kirjaa kaadoista.

 

Johtokunnan päätökset 02.06.2020: 

Sovittiin, että henkilön aluevaihdos astuu voimaan aina 01.08. alkaen. Mahdollisesta aluevaihdoksesta on ilmoitettava johtokunnalle viimeistään kesäkuun lopulla.

 

Johtokunnan päätös 28.08.2019:

Aseeton vierailija koiran kanssa ei tarvitse vieraskorttia.