AJANKOHTAISTA:

PIIRIKIRJE 2-2018
 
METSÄSTÄJÄLIITTO VARSINAIS-SUOMEN PIIRI
 
  1
PIIRIKIRJE 2-2018 |  2018-02-21
PIIRIKIRJE 2-2018
METSÄSTÄJÄLIITTO VARSINAIS-SUOMEN PIIRI
 
Taas on aika uudelle piirikirjeelle. Kiitämme sydämellisesti positiivisesta palautteesta, mitä saimme viime piirikirjeen jälkeen. Tähän alle olemme liittäneet Kaarlo Nygrenin terveiset meidän piirin jäsenille, mitä saimme viime piirikirjeen jälkeen. Myös Tuire Nygren lähettää terveiset, että hän kaipaa edelleen tietoa albino hirveistä (valkoisista hirveistä), missä esiintyvät, kuinka paljon jne. Tässä piirikirjeessä on luvassa myös paljon muuta asiaa. Meillä on muun muassa Metsästäjäliiton tiedote koskien susipolitiikka, on kutsu villisikajahtiin ja on valmis ohjelma JahtiJahti-risteilyyn. Risteilyyn kannattaa muuten nopeasti varata paikan, paikkoja on rajoitetusti ja riittävät vaan nopeimmille. Haluamme muistuttaa kaikki seurat, että tekevät valtakirjat kuntoon piirin vuosikokouksen osallistujille. Myös haluamme muistuttaa, että seurat kannatta lisätä kaikkien jäsenten sähköpostit jäsenrekisteriin, niin he saavat nämä piirikirjeet ja myös muuta postia piiriltä suoraan omaan sähköpostiin, eikä jää mitään tärkeää tietoa keneltäkään saamatta.
Terveiset Kaarlo Nygrenilta
 
Susikannan puhtaus on huolestuttanut 1990- luvulta alkaen, jolloin Ahvenjärven tutkimusaseman pöydälle alkoi tulla eläimiä, joista metsäsuden täydellinen morfologia -tietyt ruumiinmitat, profiilit, häntä, korvat, kynsien muoto ja väri sekä turkin alus- ja peitinkarvan laatu ja värit alkoivat poiketa enemmän ja enemmän siitä, mitä olimme kokemuksemme ja ennen muuta venäläisen kirjallisuuden antaman kuvan  perusteella tottuneet pitämään Euraasian metsäsuden ulkomuotona. Metsästäjien havainnot otusten selvästi totutusta poikkeavasta käyttäytymisestä ihmisten läsnäollessa kiinnitti myös huomiota. Käsittelimme noin 130 sutena ammuttua eläintä ja mittasimme, kuvailimme ja valokuvasimme ne kaikki.
Pian tuli todisteita muualtakin: susitutkijamme Erik S. Nyholm joutui ministeriön määräyksestä poistamaan Perhossa vahinkoja tehneen lauman, jonka viranomaiset katsoivat villiytyneiksi koiriksi tai koirasusiksi. Samoin aina nykyisellä vuosituhannella on jouduttu viranomaisten päätöksellä poistamaan näitä villikoiria Tohmajärveltä, joissa ne aiheuttivat vahinkoja ja pelkoa sekä levittivät susiekinokokkeja paikalliseen hirvikantaan. Vaikka niitä loisia ”hirviekinokokeiksi” kutsutaan, sudet niitä ovat suolistossaan kantaneet ja munina maastoon, kasveille ja suoraan hengityselimiin ilmasta levittäneet. Myös ihmistartuntoja on ollut Suomessa lähes vuosittain, viimeinen  poistettiin kirurgisesti lapsesta Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa toista vuotta sitten. Vaikka Luke ei kiinnitäkään huomiota loisiin, meillä niitä kerättiin suden luvalla ammuttujen eläinten niin sanotuista p-karvoista. Lajinmääritys tehtiin Sveitsissä. Tulos: sekä Taenia- että Echinococcus- lajeja oli munavaiheessaan.
 
Koirasusiongelma meillä on ja johtuu siitä, että  meidän lainsäädännöstämme puuttui maininta koirasusista ja villikoirista, eikä perusnäytteistöä (johon myöhempiä susinäytteitä DNA:n osalta on verrattu) keräävä henkilökunta ei ollut koulutettu havaitsemaan metsäsuden tunnusmerkkejä ja
 2
PIIRIKIRJE 2-2018 |  2018-02-21
käyttäytymistä. Mikä tahansa kookas, harmaa, tumma tai kellapunainen koirapeto, joka oli ilmeisesti elänyt luonnonvaraisena, käsiteltiin tutkijoiden käsissä susina. 
Myöhemmin ilmestyivät vielä ns. Bologovin sudet, jotka venäläinen susitutkija Sergei Bologovin poika Vladimir oli kertomansa mukaan siirtänyt itärajamme tuntumaan n. 25 kilometrin päässä olevaan saareen, jossa läheisen kylän asukkaat maksua vastaan ruokkivat niitä. Bologov asuu nykyään ranskalaisen rouvansa kanssa Lieksassa ja on kertonut siirtäneensä yli 60 eri tavalla koottuja pentueita mahdollisimman lähelle Suomen rajaa, jotta eläimet siirtyisivät aikuistuttuaan poikki Suomen Ruotsiin ja Norjaan. Eläinten alkuperä on sinänsä epäilyttävä, mutta tärkeintä on tietää, että Venäjän Tiedeakatemian genetiikan instituutissa (Vavilov- instituutti) varoitettiin keräämästä susigeneettistä aineistoa Uralin länsipuolelta, koska koirasudet ovat päässeet leviämään koko Keski- ja Luoteis-Venäjän alueelle pienentäen metsäsuden osuutta alueella. Meidän oli mentävä keräämään verrokki- DNAta ja morfologista aineistoa Kauko-Itään. Sikäläiset tutkijat ja ammattimetsästäjät eivät olleet uskoa silmiään, kun näytimme tietokoneiltamme kuvia Suomen susista. Heillä ei sellaisia susia ole, vaan ne ovat morfologialtaan ja käyttäytymiseltään metsäsuden kriteerit täyttäviä. 
Käsitykseni Aitojen Suomensusien sekavasta alkuperästä on siis vain vahvistunut sitten Salon kokouksen. Tulen pysymään käsityksessäni, kunnes muuta todistetaan. Myös USA:n susikanta on sekoittunutta, minkä tutkimus siellä on osoittanut. Sama tilanne tuntuu olevan Keski- Euroopassa, eikä sitä enää voitane muuksi muuttaa. Ehkä ratkaisuna on suden eläintieteellisen diagnoosin muuttaminen hyväksymään kaikki värikokoonpanot, koiramaiset kallonmuodot ja ruumiinkoot sekä ihmisiin osoittaman selvän mielenkiinnon.
Minulle sellainenkaan laki ei tule tekemään kylärakeista susia vaan se on ympäristörikoksen seurauksille periksi antamista, joka koituu metsäsutemme lopulliseksi häviöksi. 
eräterveisin
Kaarlo Nygrén
 
Metsästäjäliitto: suden kannanhoito ei toimi
Metsästäjäliitto: irtautuu nykyisestä suden kannanhoitosuunnitelmasta
 
Metsästäjäliitto oli 2014 aktiivisesti mukana luomassa suden kannanhoitosuunnitelmaa Suomeen. Suunnitelmassa listattiin useita tavoitteita, kuten luottamuksen rakentaminen toimijoiden välillä, nopea reagointi haittoihin ja arvon luominen sudelle riistaeläimenä. Nyt kannanhoitosuunnitelman toteuttaminen ontuu, ja Metsästäjäliitolle tärkeät osiot eivät tällä hetkellä toimi. Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle on noussut juridiikka tulkintoineen. Nykyinen kannanhoitosuunnitelma on tiensä päässä. Metsästäjäliitto edellyttää, että kannanhoitosuunnitelma päivitetään toimivaksi kokonaisuudeksi.
 
 
  3
PIIRIKIRJE 2-2018 |  2018-02-21
SRVA tarpeen turvata Metsästäjäliitto ei ole sopimusosapuoli suurriistan virka-apuasiassa (SRVA). SRVA-tehtävien toteuttaminen vaatii tehtävään koulutetut koirat, joita on voitava turvallisesti myös harjoittaa todenmukaisissa tilanteissa. Metsästäjäliitto korostaa, että SRVA-henkilöstön on voitava arvioida koiriin kohdistuvaa susiuhkaa aina tilanne- ja tehtäväkohtaisesti. Metsästäjäliitto kantaa huolta SRVA-toiminnan jatkosta erityisesti alueilla, joilla petokannat ovat koirille merkittävä uhka.
Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät kantavat SRVA-toiminnan kautta merkittävää yhteiskuntavastuuta ja liitto korostaa hyvää yhteistyötä poliisin kanssa. Virka-avun antamisessa liitto suosittaa jäsenistölleen ja sidosryhmille SRVA-toiminnan turvaamista mahdollisuuksien mukaan eläinsuojelullisin ja inhimillisin perustein.
Suden kannanarviointia kehitettävä Metsästäjät ovat Metsästäjäliiton kannustuksesta tehneet aktiivista suurpetojen havainnointia Tassujärjestelmään ja osallistuneet susinäytteiden DNA-keräykseen. Metsästäjäliitto korostaa Tassu-havaintojen toimivan kanta-arvion ja poikkeuslupien myöntöperusteina. Metsästäjäliitto katsoo luottamuksen parantamisessa olevan yhä kehitettävää kentän ja tutkimuksen välillä, ja edellyttää suden kannanarviointiin lisää läpinäkyvyyttä.
Suomen Metsästäjäliitto tukee jäsenistöä lupa-asioissa
Akuuttina ratkaisuna Metsästäjäliitto järjestää jäsenistölleen neuvontaa lupien hakemisessa ja lakiapua kielteisistä lupapäätöksistä hallinto-oikeuksiin tehtäviin valituksiin.
Ratkaisumallia tilanteeseen? Metsästäjäliitto osallistuu aktiivisesti suden kannanhoidon kehittämiseen. Pitkän aikavälin ratkaisuna liiton tavoitteena on suden liitesiirto luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Lyhyellä aikavälillä Metsästäjäliitto edellyttää, että kannanhoitosuunnitelma päivitetään toimivaksi kokonaisuudeksi ennen tulevaa metsästyskautta.
 
Metsästäjäliitto muistuttaa, että susiasia koskettaa yhteiskuntaa laajasti ja kannustaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muitakin sidosryhmiä. On löydettävä tasapaino, jossa haitat ovat hallinnassa ja Suomen susikanta on elinvoimainen.
 
Lisätietoja Tuomas Hallenberg   Heli Siitari Puheenjohtaja    Toiminnanjohtaja p. 040 528 6069   p. 040 826 7
 
 
 
 
 
 4
PIIRIKIRJE 2-2018 |  2018-02-21
Villisikaviikonloppu kutsuu
 
 
 
Villisikakanta on runsastunut Suomessa monin paikoin ja tuonut mukanaan mielenkiintoisia metsästysmahdollisuuksia. Villisika on monipuolinen ja haastava riistaeläin, jota voidaan metsästää kyttäämällä, ajoketjussa tai koirilla. Siitä saa myös monenlaista herkullista riistaruokaa. Metsästäjäliitto sekä maa- ja metsätalousministeriö järjestävät yhdessä muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen villisikaviikonlopun 23.-25.2.2018. Tarkoituksena on metsästää villisikaa samanaikaisesti sen esiintymisalueilla. Lisäksi tarjoamme lisää tietoa villisiasta ja sen metsästyksestä, näytteiden otosta ja riistaruoasta. Tapahtumaan voi osallistua esimerkiksi järjestämällä yhteisjahdin naapuriseurojen kanssa. Metsästäjäliiton nettisivuilla on ilmoittautumislomake tapahtumaan ja lisätietoa viikonlopusta. Vietetään mukava yhteisöllinen jahtiviikonloppu!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varsinais-Suomen jousimetsästäjien avunpyyntö
 
Varsinais-suomen jousimetsästäjät ry. on nimensä mukaisesti keskittynyt pääsääntöisesti metsästykseen jousella. Mutta joukossamme on paljon ampujia jotka harrastavat jousiammuntaa, myös sen muissa muodoissa. Olemme vajaa sata henkinen seura jonka suurin osa harrastajista asuu Turun alueella. Jäsenistöä meillä on kaiken ikäisiä ja iloksemme, myös juniorit ja naiset ovat lähteneet porukkaan
KOKOUSKUTSU Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään 10.3.2018 klo 13:00 Heikkilän sotilaskodissa, Rykmentintie 15, 20810 Turku.  Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:00. Liiton toiminnanjohtaja Heli Siitari osallistuu myös kokoukseen. SEURAT, MUISTAKAA VALTUUTTAA VUOSIKOKOUKSEEN TULEVAT OSALLISTUJAT!
  5
PIIRIKIRJE 2-2018 |  2018-02-21
mukaan. Meillä on ulkoharjoittelu ns. 3D eläinrata Lemussa joka on hyvällä käytöllä kesäkausina. Valitettavasti sisäradan puute vaikeuttaa aktiivista talvitoimintaamme melkolailla.
 
Tilan koosta sen verran, radalle ampumaetäisyyttä saisi olla vähintään n. 30 metriä ja leveyttä n. 6 metriä.   Tietysti, jos on enemmän niin se on aina plussaa. Sisärata auttaisi pysymään meidät aktiivisina ympäri vuoden ja levittämään jousiammunnan ja metsästyksen ilosanomaa siitä tietämättömille.
 
Ystävällisin terveisin Erkka Teräväinen VSJM Puheenjohtaja 0400 290 75

 

PIIRIKIRJE 1-2018
METSÄSTÄJÄLIITTO VARSINAIS-SUOMEN PIIRI
Puheenjohtajan terveiset
 
Vuosi 2018 on aluillaan ja on hetki aikaa istahtaa laittamaan asioita paperille.
 
Hirvijahti toteutui Lounaisessa Suomessamme pääsääntöisesti mallikkaasti, peurajahdin aikana muutamia ikäviä virheitä sattui, osa pääsi jopa lehtien  palstoille. On kuitenkin kunniakasta, että aseiden turvallinen käsittely on  huomioitu koko harrastajakunnassa.
 
Susi ja muut suurpedot puhuttavat enenevässä määrin. Toiveissa olisikin, että saisimme tänne VarsinaisSuomeen niin kattavan lumipeitteen, että  suurpetojemme jälkilaskenta voitaisiin pitkästä aikaa myös alueellamme  toteuttaa. Mikäli tällainen mahdollisuus meille tänne ilmojen haltia suo niin toivon, että me metsästäjät kattavasti myös sen toteutamme.
 
Minua henkilökohtaisesti huolettaa ilveksen ja suden kanta-arvioiden suuri eroavaisuus meidän metsästäjien ja tutkijoiden ilmoittamien lukujen osalta. Mehän pääsääntöisesti ne luvut tutkijoille kuitenkin ilmoitamme. Minulle on jäänyt elävästi mieleen ilveksen kanta-arvio noin neljän vuoden takaa. Tutkijoiden mielestä meillä täällä Varsinais-Suomessa oli noin 120 ilvestä. Kun sitten talvella laskenta päästiin toteuttamaan, niin laskentatulos oli yli 460 ilvestä, eli lähes nelinkertainen määrä arvioituun. En muista kuulleeni minkäänlaista pahoittelua arvion heikkoudesta saatikka lupausta edes yrittää arvioinnin tarkkuuden parantamista jatkossa. Kuten hyvin tiedämme, tämä laskenta tulos oli kanta-arvion pohjana seuraavat kaksi vuotta, jonka jälkeen kanta-arvioinnissa on käytetty pääasiassa Tassu-järjestelmään syötettyä materiaalia. Jokainen meistä tällä alueella asuva tietää, että tassuhavaintoja ei paljoa kerry Varsinais-Suomen lähes lumettomilta talvilta. Niinpä, ellen varsin väärin muista niin nykyinen ilveksen ”virallinen” kantaarvio Varsinais-Suomesta lienee alle kaksisataa yksilöä. Kysymys kuuluu: Oppiiko suomalainen ilvestutkimus virheistään? Olemmehan saaneet lukea valtakunnan suurimmista lehdistä, miten ilveksen kannankehitys on pysähtynyt ja susikanta on romahtanut samalla, kun Pohjanmaalla laskettiin 44 sutta 25 ilvestä ja 5 ahmaa. Varsinais-Suomessa laskettiin viimeksi yli 460 ilvestä, mikäli laskemaan tänä talvena päästään voidaan todeta, että ilvesten lukumäärä on niin suuri, ettei näin tarkkaan laskentatulokseen edes päästä, koska runsaan peura ja kauriskannan alueella ilveksen reviirikäyttäytyminen on aivan poikkeavaa eikä mitkään normaalimallennukset täällä pidä paikkaansa.
 
Susista ei voi sanoa muuta kuin, että on todella valitettavaa, ettei nykyinen susitutkimus ota vakavasti Kaarlo Nygrenin epäilyksiä kerättyjen suden geeninäytteiden aitoudesta. Hänhän on tuonut julki huolensa siitä, että aikoinaan kerätyistä näytteistä, joihin nykyistä populaatiota verrataan, voi olla koirasuden näytteitä ja siten antaa virheellisen tuloksen lajipuhtautta määritettäessä. Siinä nuoret eivät kuuntele vanhaa ja kokenutta. Miksiköhän ei? Tutkimuksen, kun yleensä kuuluisi olla avarakatseista ja virhemahdollisuuksia poissulkevaa.
 
Hylkeistä ja merimetsoista on joka vuosi todettu myös kannan kasvun pysähtyneen. Kannat kuitenkin ovat edelleen kasvaneet. Jopa siinä määrin, että verkko- ja rysäkalastus alkaa ammattina olla suomessa taakse jäänyttä aikaa.
 
Villisika puskee voimalla idästä myös tänne Varsinais-Suomeen, tuntuu siltä kuin yleinen tappokäsky olisi niitä jopa entistä nopeammin pistänyt liikkeelle kohti länttä. Varsinais-Suomessa ovat Mynämäen, Laitilan
 
 2
PIIRIKIRJE 1-2018 |  2018-01-23
ja Vehmaan metsästäjät lyöttäytyneet menestyksellisesti yhteen ja villisikojen liikkeet onkin varsin hyvin saatu tiedotettua ja yhteisiä ajometsästyksiä on järjestetty hyvällä menestyksellä jopa siinä määrin, että ministeriökin on kiinnostunut tästä metsästysyhteistyöstä. Alueen miehet ovat olleet kiitettävästi jakamassa tietoa myös kaikille halukkaille seuroille ympäri suomen. Tämä jos mikä on hienoa metsästäjien välistä yhteistyötä.
 
Aselupa-asiat myös ovat talven mittaan puhuttaneet ja huhuja siitä, että Varsinais-Suomessa olisi taas lähdetty vetämään muuta suomea tiukempaa ”omaa” linjaa huolestutta ja toivonkin, kaikkien niiden joilla lupamenettelyssä on toimittu viranomaisen toimesta omasta mielestä väärin, oleman yhteydessä minuun ja toivon myös, että saan asiasta kirjallista dokumenttia. Viranomaisen päätöksistä kuuluu aina pyydettäessä saada kirjallinen selvitys niistä syistä mitkä ko. päätökseen ovat johtaneet. Suullisiin ennakkoepäämisiin ei pidä suostua.
 
Suomen Metsästäjäliitossa on uusien vetäjien myötä alkanut puhaltaa myös ”uudet tuulet” ja ilmapiiri on todella positiivisen eteenpäintekevää.Siksipä Varsinais-Suomen piiri järjestää taas lukuisista kyselyistä johtuen jo perinteeksi muodostuneen laivaristeilyn 16.3 iltalähtönä Turusta ja tietysti: Viking Gracejahdilla lähdemme Jahti-risteilylle. Puhujiksi ja jäsennistöllemme esittäytymään olemme saaneet, tottakai liittomme uutta voimaa edustavat puheenjohtaja Tuomas Hallenbergin sekä varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelän. Liiton oma myymälä Eräkontti Oy on paikalla ja esittelee tuotteitaan ja ajankohtaisia tarjouksiaan. Ohjeet risteilylle ilmoittautumiseen ovat tämän piirikirjeen lopussa.
 
Varsinais-Suomen piirin uutena toiminnanjohtajana aloitti vuoden alusta Michaela Poutanen, hän asuu Loimaalla ja toiveissa on, että valmistuu riistamestariksi kevään kuluessa. Michaela on saanut jo valmiiksi piirimme uudistetut nettisivut, sivusto on Liiton ylläpitämä mutta aineiston sinne piirien osalta hoitaa piiri ja pääsääntöisesti toiminnanjohtaja. Käykääpä tutustumassa, sivustosta voi antaa palautetta ja kehittämistoiveita.
 
Suuri Kiitos kuuluu myös piirimme toiminnanjohtajan tehtävästä vuoden vaihteessa poisjääneelle riistamestari Jukka Päiviselle. Toivon ja uskon, että saamme hänen tietämyksestään ja ammattitaidostaan nauttia vielä jatkossakin. Jukka varmaan haluaa nyt välillä päästä hallinnollisista tehtävistä myös taas jahtiin mukaan.
 
Metsästysseurat pitävät taas vuosikokouksiaan ja siksipä haluankin tiedottaa, ettei liitolla ole, sen paremmin kuin piirilläkään minkäänlaista jäsenmaksun korotusaikomusta. Tämä tiedoksi, kun seurat laativat vuosibudjettejaan.
 
Muistakaa ilmoittautua piirin koulutuksiin ja kilpailuihin. Varsinkin hygienia-koulutus on hintavuudestaan huolimatta varsin monipuolinen ja yleistietoutta lisäävä. Haluaisin palautetta myös seuroilta; Onko tarvetta yhdistyslakiin liittyvään koulutukseen sekä kokoustekniikkaa ja kokousjuridiikkaa käsittelevään koulutukseen. Välillä tuntuu, ettei seuroissa tunneta yhdistyslakia tarpeeksi hyvin. Siltä osin pystyttäisiin varmasti monet riidat ja turhat kahnaukset välttämään, kun mm. yhdenvertaisuus asiat olisivat kaikille selvillä. Antakaapa palautetta.
 
Tammikuisin Terveisin täältä Taivassalon perukoilta
 
Veli
 
 
  3 

Kevään 2018 kurssit ja koulutukset 
 
 
 
AMPUMATUOMARI KOULUTUS
Aika: 28.3.2018 klo 18-21
Paikka: Kosken Eränkävijöiden maja, Ruonantie 176, Koski TL
Kurssilla käsitellään Luotilajit ja KV lajit. Kouluttajana toimii Sami Kivistö.Kurssin osanottomaksu 15 € sisältäen kahvi ja sääntökirjan, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen 23.3.mennessä.  Sami Kivistö puh: 050 5959323 tai, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
AMPUMATUOMARI KOULUTUS
Aika: 4.4.2018 klo 18-21
Paikka: Hietajärven Mökki, Hietajärventie 32, Vehmaa
Kurssilla käsitellään Haulikkolajit ja Hirvenjuoksu ja -hiihto. Kouluttaja Sami Kivistö. Kurssin osanottomaksu 15 € sisältäen kahvi ja sääntökirjan, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen 30.3. mennessä.  Sami Kivistö puh: 050 5959323 tai, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
METSÄSTÄJIEN EA KURSSI
Aika: 5.4.2018 klo. 17:30
Paikka: Livian sosiaalioppilaitos, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina
Järjestämme metsästäjien EA kurssin (4h), hinta 10 € sisältää kahvituksen. Lisäksi mahdollisuus ostaa EA kortti hintaan 10 €.  Mukaan mahtuu 15 nopeinta. 
Ilmoittautumiset 30.3.2018 mennessä: Mauri Finnholm 0400 322 020
 
METSÄSTÄJIEN TERVEYS- JA HYGIENIAKOULUTUS
Aika: 6.4.2018 klo 17:00-21:00 & 7.4.2018 klo 9:00-15:00
Paikka: Paimiosali, Vistantie 18, Paimio 
Kurssi alkaa perjantai iltana ja jatkuu lauantaina, kesto 10 tuntia ja antaa ns. koulutetun metsästäjän pätevyyden. 
 
  5
PIIRIKIRJE 1-2018 |  2018-01-23
Koulutuksen käyneille toimitetaan postitse luottokortin kokoinen suorituskortti ja heidän henkilötietonsa kirjataan Eviran rekisteriin.
Kouluttajana toimii Anne Woivalin ja Mikaela Sauvala. Osallistumismaksu: 100 € metsästäjäliiton jäseniltä, muilta 150 €. Sisältää koulutuksen, todistuksen, sekä pe ja la kahvitukset. Lauantaina on mahdollisuus lounas ruokailuun.
lmoittautuminen 26.3. mennessä Michaela Poutanen puh: 050 5648 371 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
JOUSIMETSÄSTYSKOULUTUS
Aika: 17.4.2018 klo 8:30-17:00
Paikka: Lemun Urheilutalo, Askaistentie 228, Lemu 
Varsinais-Suomen piiri järjestää yhteistyössä Varsinais-Suomen jousimetsästäjät ry:n kanssa koulutuspäivän kaikille jousimetsästyksestä kiinnostuneille. Koulutus sisältää jousiammunnan- ja metsästyksen teorian ja käytännön harjoittelun. Kurssin hinta 30€, sisältää kahvituksen ja keitto lounaan. Maksetaan paikan päällä. Tarkempi ohjelma luettavissa täällä myöhemmin.
lmoittautuminen 10.4. mennessä Jukka Päiviselle 0400 866193, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Mahd. tiedustelut kurssista Olavi Pennaselta 044 9731155
 

 
LISÄÄ INFOA KURSSEISTA JA TAPAHTUMISTA:
 
https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/
 
 6

 
Jahti Jahti -risteily 16.-17.3.2018
Tervetuloa Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin Jahti Jahti -risteilylle Tukholmaan! Tule mukaan tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin yhteisen harrastuksen merkeissä.
Vuorokauden risteily M/S Viking Grace
Lähtö pe 16.3. kello 20.55 Turusta, paluu Turkuun la 17.3. kello 19.50. Hinnat alkaen 75 euroa per henkilö. Paljon eri hyttivaihtoehtoja jokaisen mieltymysten mukaan.
Hintaan sisältyy:
 
- risteily valitussa hyttiluokassa - Premium -hyttien hintaan sisältyy aamiainen - buffet päivällinen klo 14.30 sis. ruokajuomat hanasta - tervetulotilaisuus, malja alkaneelle matkalle - kahvit/hedelmät kokousosastolla lauantaina - Private Shopping laivan taxfree-kaupassa
Tarkempi risteilyohjelma julkaistaan myöhemmin. 
Ohjelmasta vastaa Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry. Paikalla on Eräkontin messu-osasto ja puhujina toimii Tuomas Hallenberg, Liittohallituksen puheenjohtaja ja Ilkka Mäkelä, Liittohallituksen varapuheenjohtaja. 
Laivalla esiintyy Eini (oikeus muutoksiin pidätetään).
Matkapojat Oy tarjoaa kattavat bussiyhteydet eri puolilta Suomea Turun satamaan. Reittimahdollisuudet hintoineen näet internetvaraussivustolta tai saat ne kysymällä toimistoistamme tai puhelinmyynnistämme 010 2323 105.
 
Tutustu ohjelmaan: https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/

 


   

Metsästysaikojen vahvistaminen.
Valtion ajat.

Saaliskiintiöt kaudelle 2017-2018:

1 teeri, 2 pyytä, fasaani johtokunnan luvalla, Kauris 1 lupa/jäsen
(aikuinen tai kaksi vasaa).

Riistanhoito- ja rauhoitusalueet.
Toteutetaan metsästyslakia. 
 .....
Pururadan alueella on 150m ampumakieltovyöhyke

 

   Laitilan Metsästysseura ry:n alueella tapahtuvassa suurpeto/villi-sikajahdissa ei ole voimassa ilves/vieras-korttisäännöissä mainitut vieraskorttisäännöt.
Jahtiin voi vieraana osallistua ilman vieraskorttia.

Johtokunta 25.11.2016

 
 
 

 Riistakamerakuvia: 

Jos sinulla on riistakamera tai metsästyskuvia ja haluat että ne laitetaan seuransivulle.

Lähetä kuva:  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jos kuvassa on muita ihmisiä kysy saako kuvat laittaa kotisivulle.