AJANKOHTAISTA:

                  Riistakeskus              
 
 
Valkohäntäpeuran metsästys Varsinais-Suomessa meneillään olevan ja tulevan (2018-2019) metsästyskauden aikana
 
Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi järjesti alueensa riistanhoitoyhdistyksille valkohäntäpeuran kannanhoitoon liittyvän koulutustilaisuuden lauantaina 9.12.2017 Koulutukseen osallistui runsas osallistujajoukko ja keskustelu alueemme tärkeimmästä riistalajista oli vilkasta. Tilaisuuden tarkoitus oli tarkastella kuluvan jahtikauden metsästyksen toteutumista sekä valmistautua tulevan kevään valkohäntäpeuran verotussuunnitteluun. Tilaisuudessa järjestettiin ryhmätyö, jossa riistanhoitoyhdistykset hirvitalousalueittain kävivät läpi toiminta-alueidensa valkohäntäpeuratilannetta ja keinoja kannan hallintaan. 
 
Keskeinen viesti tilaisuudesta koko Varsinais-Suomen valkohäntäpeuran metsästäjille on:
1.  Valkohäntäpeura on kokonaisuutena katsoen tärkein riistaeläin Varsinais-Suomessa.  2.  Valkohäntäpeuraan liittyvää keskustelua alkaa yhä laajemmin määrittää vahinkokeskeisyys. Peurakannan hallintaan ja tavoitteelliseen kannanhoitoon tulee panostaa aikaisempaa enemmän.  3.  Käytössä olevat metsästysresurssit rajoittavat pyyntiä. Ne tulee ottaa täysimittaiseen käyttöön, jotta suunnitellut pyyntiluvat saadaan käytettyä. 4. Valkohäntäpeurakanta kasvaa maakunnan mittakaavassa selkeästi, mutta riistanhoitoyhdistystasolla tulee suunnittelussa huomioida myös alueelliset erityispiirteet, kuten suurpetojen esiintyminen ja vaikutus kantaan.
 
Tilaisuudessa nousi esiin myös keinoja joilla kannan hallintaa voidaan tehostaa:
 
1. Metsästyskaudelle 2018-2019 tulee jokaisen riistanhoitoyhdistyksen alueelle laskea (parasta mahdollista kantaarviotietoa käyttäen) tavoite pyyntilupamäärälle jolla valkohäntäpeurakannan kasvu saadaan pysäytettyä. 2. Metsästysseurojen tulisi valkohäntäpeurakannan koon huomioon ottaen tarkastella pyyntilupien käyttöä estäviä rajoituksiaan kriittisesti. Myös seurojen vieraslupakäytäntöjä kannattaa kehittää valkohäntäpeuran metsästyksen mahdollistaviksi. 3. Yhteisluvissa tulee sopia riittävä joustavuus lupa-osakkaiden väliseen pyyntilupienlupien jakoon ja sopia myös pitävästi keinoista joilla aikaansaadaan se että, lupaosakaskohtainen aikuisten urosten osuus aikuiskaadosta ei ylitä tavoitetta. (Kaudelle 2017-2018 alle 50%) 4. Koska valkohäntäpeurakanta on runsas on erittäin suositeltavaa että yhteisluvat ottavat tulevalle metsästyskaudelle riittävän määrän ns. pankkilupia.  
 
Keskeiset kannanhallintaan johtavat askeleet riistahallinnon näkökulmasta ovat:
 
1. Haetut pyyntiluvat meneillään olevalle metsästyskaudelle mahdollistavat yli 14000 valkohäntäpeuran kaadon. Nyt valkohäntäpeuroja on nurin n. 6600 kpl. Jäljellä olevan metsästyskauden aikana tulee metsästyspainetta pyrkiä lisäämään ja huolehtia riittävästä aikuisten naaraiden verotuksesta. 2. Keväällä 2018 valkohäntäpeuran verotussuunnitelmat päivitetään ja jokaisen riistanhoitoyhdistyksen alueelle lasketaan tavoite riittävälle pyyntilupamäärälle.     3. Elokuussa 2018 Riistakeskus, Varsinais-Suomi järjestää alueellisen valkohäntäpeuratilaisuuden, jossa käydään läpi mm. tulevan kauden peuranmetsästystavoitteita.
 
Huolimatta kannan runsastumisesta on selvää, että Varsinais-Suomen alueella on onnistuttu viimeisten vuosien aikana muuttamaan aikuiskaadon sukupuolisuhde naarasvoittoiseksi. Tämä on metsästäjien ansiota ja kiitoksen paikka!
 
Seuraava tavoite on saavuttaa riittävä kaatomäärä jolla nähdään kannan kasvun taittuminen. Tämän talven osalta lumet ovat tulleet maahan. Myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat yli 15000 valkohäntäpeuran ampumisen. Mahdollisuudet kyttäysjahtien toteuttamiseen ovat paremmat kuin useaan vuoteen. Käytetään ne hyväksi!
 
Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi jatkaa peurasaaliin seurantaa kauden loppuun ja viestittää tavoitteiden toteutumisesta riistanhoitoyhdistyksille.

.

Terveisin,

Mikko Toivola

Riistapäällikkö / Jaktchef / Executive manager of wildlife management

Suomen riistakeskus / Finlands viltcentral / Finnish Wildlife Agency

puh./tel. 029 431 2341

sähköp./e-mail Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

osoite Kuralankatu 2, 20540 Turku

adress Kuralavägen, 20540 Åbo

www.riista.fi

facebook.com/riistakeskus

twitter.com/riistakeskus

youtube.com/riistakeskus

linkedin.com/finnish-wildlife-agency


   

Metsästysaikojen vahvistaminen.
Valtion ajat.

Saaliskiintiöt kaudelle 2017-2018:

1 teeri, 2 pyytä, fasaani johtokunnan luvalla, Kauris 1 lupa/jäsen
(aikuinen tai kaksi vasaa).

Riistanhoito- ja rauhoitusalueet.
Toteutetaan metsästyslakia. 
 .....
Pururadan alueella on 150m ampumakieltovyöhyke

 

   Laitilan Metsästysseura ry:n alueella tapahtuvassa suurpeto/villi-sikajahdissa ei ole voimassa ilves/vieras-korttisäännöissä mainitut vieraskorttisäännöt.
Jahtiin voi vieraana osallistua ilman vieraskorttia.

Johtokunta 25.11.2016

 
 
 

 Riistakamerakuvia: 

Jos sinulla on riistakamera tai metsästyskuvia ja haluat että ne laitetaan seuransivulle.

Lähetä kuva:  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jos kuvassa on muita ihmisiä kysy saako kuvat laittaa kotisivulle.