10.07.2024 Pienpetoilta 31.7.2024 Laitilassa Juhlatalo Sirpussa klo 18 alkaen. Metsähallitukselta Harri Forsten tulee luennoimaan yleistä pienpetojen metsästyksestä ja käydään läpi Helmi-hanketta, jonka jälkeen jatketaan aiheesta yhteisesti keskustelemalla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita rhyn alueelta kaikki pienpetojen metsästystä aloittelevat ja aktiivisesti harrastavat tai muuten aiheesta kiinnostuneet. Toivotaan eri alueilta mahdollisimman paljon aktiivisia pienpetopyytäjiä jakamaan kokemuksia pyynnissä hyväksi todetuista keinoista ja välineistä.

14.05.2024 Kusnin radan trap/jousiammunnat katso  Ampumatoimikunta/Ammunta osio

06.05.2024 Alueiden ammunnat katso Ampumatoimikunta/Ammunta osio

18.04.2024 Päivitetty Ampumatoimikunta/Ammunta osioon Kusnin ampumaradan järjestyssääntö 

13.04.2024 Päivitetty Vieraskortti-osio

27.08.2023   Metsäkauriin kaato tulee kirjata omariistaan.

27.08.2023 Metsäkauriin metsästäjän tulisi ilmoittaa kaurispäällikölle metsästyspaikkansa ellei ole kiinteässä kyttäyskopissa. Alueen kaurispäällikkö katso Yhteystiedot 

Johtokunnan päätökset

- 26.08.2023 Sorkkaeläimien metsästykseen liittyviä määräyksiä ja suosituksia. katso Johtokunnan päätökset