LMS logo mustavalk
Laitilan Metsästysseura
Metsäkauriin metsästyssääntö

 


1. Kauriin metsästys tapahtuu Laitilan metsästysseurassa Hirvieläintoimikunnan ja johtokunnan vuosittain keväällä päättämän kauriin kaatokiintiön puitteissa.


2. Kullekin alueelle kesän aluepalaverissa nimetään yhteyshenkilö / Kaurispäällikkö / miten alue haluaakin ko. henkilön nimetä. 


3. Valtion säännön mukaan hirvenammuntakoe pitää suorittaa sorkkaeläimelle, johtokunta kuitenkin suosittelee että kauris metsälle osallistuvat suorittaisivat 2 harjoituskertaa ampumaradalla ja suorittaisivat aseen tarkkuutuksen.

4.Kauriin kaato tulee merkitä omariistaan tai ilmoittaa kaurispäällikölle.