Jos uroskiellon aikana ammutun valkohäntäpeuran sarvien pituus on alle korvien pituus, niin siitä ei tule sanktioita.

Jos uroskiellon aikana ammutun valkohäntäpeuran sarvet ovat pidemmät kuin korvat niin sarvet seurueelle/majalle, sekä saalis seurueelle. Saalis menee ampujan kiintiöstä.

Jos ampuu valkohäntäpeuraa siten, että voidaan todeta selvä osuma eikä eläintä löydetä, niin siitä seuraisi kahden viikon peuranmetsästyskielto. Valkohäntäpeuran metsästyken johtaja päättää jäljitystoimista ja ilmoittaa asiasta seuran sihteerille.

Jos henkilöllä on peuran vasa ammuttuna  ja hänen pitäisi ampua toinen vasa, mutta hän ampuukin ison peuran, niin toinen puoli menee ampujalle ja toinen metsästyskaverille tai seurueelle.

Jos uroskiellon aikanan seuralle tai metsästyskaverille ammuttava peura on uros, niin siitä seuraa sadan (100) euron sakko, eikä ampuja voi lunastaa seurueelle vapautuvia lupia.

Koejäsenen osallistumisesta aseellisena valkohäntäpeuran metsästykseen päättää ko. metsästyksen johtaja.Ennen jahdin alkua seurue päättää kenen kiintiösta mahdollinen koejäsenen ampuma peura menee.

Kauriin kaadosta on tehtävä ilmoitus oma riistan ohella myös alueen kaurispäällikölle.

Myös ohilaukauksesta on ilmoitettava kaurispäällikölle. Kaurispäälliköiden on pidettävä kirjaa kaadoista.

Aseeton vierailija koiran kanssa ei tarvitse vieraskorttia.

Johtokunnan päätös 02.06.2020: 

Ampumataidon- ja asekäsittelytaidon ylläpitämiseksi järjestettävät ammunnat.

Tänä vuonna ei tarvitse käydä metsästyssääntöjen määräämää kahta kertaa valvotussa ammunnassa, eikä suorittaa kohdistusammuntaa (koronan vuoksi).

Sovittiin, että henkilön aluevaihdos astuu voimaan aina 01.08. alkaen. Mahdollisesta aluevaihdoksesta on ilmoitettava johtokunnalle viimeistään kesäkuun lopulla.